Wetenschap

Wetenschap

Wetenschap01 Orange Small

 

Een restaurateur dient in de eerste plaats zijn gezond verstand te gebruiken door een simpel stilistisch onderzoek te doen dat al uitsluitsel kan brengen over de juiste datering van een meubelstuk. Het is dan ook eerder grotesk om aan klanten een doorgedreven wetenschappelijke dateringsmethode voor te stellen.

Onderzoeken die overigens niet alleen heel duur zijn, maar waarbij vaak een combinatie van technieken nodig zijn om tot vrij goede resultaten te kunnen komen. Indien het kunstwerk van erg grote waarde is liggen de kaarten uiteraard anders.

Voor de restaurateur blijft het dus een kwestie van gezond verstand te gebruiken en de juiste combinatie te maken van testen die met een minimum aan kosten, een maximum aan resultaat opleveren.

Overzicht van de mogelijke wetenschappelijke opsporingsmethodes die door een drietal instellingen in Belgie worden uitgevoerd:

  • Infrarood-reflectografie (het herkennen van een ondertekening bij schilderijen)
  • Röntgenfotografie (het ontdekken van dieperliggende verflagen)
  • MultispectraaL beeldanalyse (analyse met zowel zichtbaar licht als met UV en IR)
  • Infrarood-spectrometrie (betrouwbare methode is om een stof te herkennen)
  • Chromatografie XRF (samenstelling van pigmenten)
  • Dendrochronologie (dateren van houten voorwerpen)
  • C 14 (methode van datering waarmee de ouderdom van organisch materiaal wordt bepaald met behulp van koolsxtof-14)
  • Thermoluminescentietest (meten van radioactiviteit)
  • CAT-scans (het blootleggen van de interne fysieke staat van een voorwerp)